Թեժ Վոթերֆոլ Ընկերություն

  • Հիդրոէլեկտրոկայան
  • Հոսանքի արտադրություն

Հասցե՝ ՀՀ կոտայքի մարզ, գյուղ Մեղրաձոր: