ԱՄ ՓԱՐԹՆԸՐԶ Քոնսալթինգ Քամփնի

  • Մոնիթորինգ և գնահատում
  • Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություն
  • Հանրային հարցումներ
  • Բիզնես և ներդրումային պլանավորում
  • Զարգացման ծրագրերի նախագծում
  • և այլն

www.ampartners.am